NM i skogbruksferdigheter 2018

Velkommen til NM i Skogbruk på Nome videregående skole, avdeling Søve.                                                                                                                                                 

Nome videregående skole, avdeling Søve er naturbruksskolen i Telemark. Skolen ligger midt i Telemark fylke, på Ulefoss i Nome kommune. Skolen er vakkert plassert på en høyde langs Telemarkskanalen med utsikt over innsjøen Norsjø.

Søve er en allsidig naturbruksskole med fire utdanningsprogrammer, eller egentlig fire og en halv, skogbruk, skogbruk med jakt og friluftsliv, anleggsgartner, landbruk og hest og hovslager.
I tillegg tilbyr skolen generell og spesiell studiekompetanse.
Søve har ca. 50 ansatte og 160 elever hvorav snaue halvparten av elevene bor på skolens internat.

Skolen har 4000 da egen skog og utmark til skogbruks-, jakt- og friluftslivsøvinger og elevene tar årlig ut mellom 500 og 1000m3 tømmer, stort sett med skolens 3 lassbærere etter hogstmaskin, men også noe etter motormanuell hogst med landbrukstraktor og vinsj.

Søve er en svært allsidig naturbruksskole og har, i tillegg til skogen, eget øvingsgårdsbruk med produksjon på kyr, gris og sau, 400 da innmark, hovedsakelig benyttet til beiter, forproduksjon, korn og poteter.
Stallen har plass til 30 hester, i dag 8 skolehester og drøye 20 oppstallet av skolens elever. Disse benyttes flittig i et flott turterreng rundt skolen, i et rideanlegg skolen har i samarbeid med islandshestforeningen Hørdur og i Nome Rideklubbs store ridehall, beliggende på skolen.
Anleggsgartnerne har skolens store park å boltre seg i, i tillegg til at de, som skogbrukerne, tar en del eksterne oppdrag.

I 2018 vil Nome vgs, avd. Søve, tidligere Søve vgs og Telemark Landbruksskule, feire 125 år som landbruks-/naturbruksskole. Vi ser NM – arrangementet som en naturlig del av dette jubileet.
Som en del av NM-arrangementet vil vi også invitere skogbruksnæring, utdanning og privat og offentlig skogforvaltning til å delta med presentasjon av produkter og tjenester og informasjon om virksomhetene.

Vi håper dere alle har lyst til å være med oss å feire!

Vennlig hilsen

 

Marit Hoven

Rektor

Nome vgs.