Ready steady go....

Under denne øvelsen skal det kappes en skive fra hver av de to stokkene som ligger ned på en plate. Dersom man skjærer i plata koster det tevleren dyrt i form av minuspoeng. Øvelsen går på tid og den stopper når saga når stoppstedet. Det gis poeng ut ifra tid, vinkler og gjensittende ved ned mot plata.

Video av presisjonskapp: https://www.youtube.com/watch?v=6DC-lXLspDk