Ready steady go....

Dette er publikumsøvelse nummer 1. Her skal tevleren skjære av 30 kvister i et gitt mønster på en ca 5 meter lang stokk. Dette skal gjøres så raskt som mulig og uten å lage sår i veden eller sette igjen tapper på stokken. Tevleren har bare lov til å flytte på beina når sverdtuppen er på høyre side av midten på stokken.

Video av kvisting: https://www.youtube.com/watch?v=RUU6ajj1hRQ