Deltakere her er elever på VG1 naturbruk og VG2 skogbruk (primært)

Hver skole kan stille med inntil 3 deltakere pr. skole. (Jente- og Gutteklasser)

Vi skal bruke en maskin. (Fakbrikat ikke bestemt pr dato). Det kjøres innledne runde hvor de tre best i hver klassekjører finalehit.

Elementer iøvelsen . Opplasting av stokker langs  løype. Stabling av kubber.

Dommer følger med og gir eventuelle tillegg.  Detaljerte regler  Se vedlegg. 

Se video:

 https://www.youtube.com/watch?v=IOY3JeXUeZI#action=share

Lassbærer NM regler 2019