Deltakere er elever på VG1, VG2 eller VG3  på  naturbruksskolene.  

Hver skole kan stille med inntil 3 deltakere pr. skole. (Jente- og Gutteklasser) maks tre elever pr. skole. (To gutter og  ei jente eller motsatt)

Vi skal bruke en maskin. (Fakbrikat ikke bestemt pr dato). Det kjøres innledne runde hvor de tre best i hver klasse kjører finalehit.

Elementer i øvelsen . Opplasting av stokker langs  løype. Stabling av kubber.

Dommer følger med og gir eventuelle tillegg.  Detaljerte regler  Se vedlegg. 

Påmelding. Se info deltakere/påmelding

Se video:

 https://www.youtube.com/watch?v=IOY3JeXUeZI#action=share

Lassbærer NM regler 2019